Delovanje

Mitja Žibert je v svoji pobudi za deljenje bistvenih znanj za življenje, omenjenih na tej spletni strani, na voljo za:

 • individualne pogovore z namenom osebnega vodenja in pomoči pri reševanju individualnih težav,
 • vodenje predavanj in delavnic,
 • in redna skupinska srečanja.

 

Eno takih rednih skupinskih srečanj trenutno poteka v Kranju, kjer se mesečno srečujemo za pogovore o temah, ki se jih dotika Pot Modrosti.

V primeru, da vas zanima karkoli izmed zgoraj naštetega, ste lepo vabljeni, da za več informacij Mitjo kontaktirate TUKAJ.

Tekoči dogodki

REDNA MESEČNA SREČANJA V KRANJU

Kranj, 2023

Redna mesečna srečanja odprtega tipa, so namenjena vse, ki vas zanimajo tematike obravnavane v Poti Modrosti:

 • Samospozavanje skozi različne tehnike in znanja
 • Samopomoč na podlagi samospoznavanja
 • Duhovna učenja in duhovni razvoj
 • Pomen duhovnih znanj za naše individualno in skupno življenje

Poleg koristne vsebine, pa so srečanja tudi odlična priložnost za druženje s sorodno mislečimi ljudmi. Ljudmi, ki se želijo aktivno soočiti s celostno problematiko življenja, odnosov in seveda kompleksnosti naših notranjih občutij.

  Pretekli dogodki

  Serija delavnic Samoopazovanja

  Biotehniški center Naklo, 2020

  Tekom treh delavnic, se bomo dotaknili problema nepoznavanja delovanja našega uma, vpliva naših misli in čustev na naše doživljanje sebe, drugih in sveta okoli nas ter istega vpliva na zdravje, odnose, komunikacijo in splošno kvaliteto našega življenja. Ob zavedanju te problematike, pa se bomo podali tudi v spoznavanje praktičnih rešitev in načinov aktivnega soočanja z vsakodnevnimi situacijami in vplivi naših občutkov, misli ter čustev. Delavnice bomo sklenili s tremi glavnimi temelji samospoznavanja in samopomoči.

  Udeleženci boste na koncu serije delavnic opremljeni z naslednjim:

  • Poznavanje nastanka misli, čustev in identifikacije (ega).
  • Podrobnejše zavedanje problematike delovanja in vpliva naših misli – vir in nastajanje osebnih težav.
  • Zavedanje pomembnosti samoopazovanja.
  • Praktične tehnike in vaje za razvoj opazovalnega uma (z namenom samospoznavanja in samopomoči).
  • Tehnike in znanje za samopomoč ob izkušanju težjih čustvenih stanj ali nemirnega uma.
  • Zavedanje in usmeritev v utrjevanje treh stebrov samospoznavanja in samopomoči.

  Samoopazovanje kot osnova za samospoznavanje in samopomoč

  Biotehniški center Naklo, 2022

  Medtem, ko so za uspešno samopomoč potrebni trije glavni temelji (samoopazovanje, samopoizvedovanje in kolektivna modrost), se bomo skozi serijo delavnic v glavnem posvečali glavnemu stebru – samoopazovanju.

  Samoopazovanje je namreč glavna aktivnost v procesu samospoznavanja in samopomoči in torej zahteva večjo pozornost. Na delavnicah bomo skozi praktične vaje spoznali proces samoopazovanja in glavne izzive, s katerimi se običajno soočimo tekom tega procesa.

  Po izkušnjah vodje delavnic, je že samo zavedanje pomena samoopazovanja in poznavanje osnovnih tehnik lahko v veliko pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi težavami in globjem razumevanju naših občutij in reakcij. Obenem pa nam te tehnike zagotovijo potrebno osnovo in stabilnost za nadaljnje samostojno soočanje z življenjskimi izzivi.

  Udeleženci boste na koncu serije delavnic opremljeni z naslednjim:

  • Poznavanje nastanka misli, čustev in identifikacije (ega).
  • Podrobnejše zavedanje problematike delovanja in vpliva naših misli – vir in nastajanje osebnih težav.
  • Zavedanje pomembnosti samoopazovanja.
  • Praktične tehnike in vaje za razvoj opazovalnega uma (z namenom samospoznavanja in samopomoči).
  • Tehnike in znanje za samopomoč ob izkušanju težjih čustvenih stanj ali nemirnega uma.
  • Zavedanje in usmeritev v utrjevanje treh stebrov samospoznavanja in samopomoči.

  Zmanjševanje stresa in duševnih stisk

  Ljubljana, 2019

  Ko preko lastne izkušnje razumemo nastanek in iluzijo trpljenja, imamo možnost, da trpljenje zmanjšamo in celo delno odstranimo.

  Na delavnici Zmanjševanje stresa in duševnih stisk, bomo skozi razlago in praktične vaje podrobneje spoznali strukturo, vsebino in nastanek vsakodnevnega trpljenja ter načine kako lahko nastanek trpljenja zaustavimo ali vsaj omilimo njegovo intenzivnost. Nova zavedanja in vaje nam bodo omogočili, da se sami kar najbolj učinkovito soočimo z lastnimi stiskami in izzivi.

  Tekom delavnice, bomo tako spoznali:

  • Povzročitelja trpljenja
  • 4 korake od čutnih zaznav do razvoja trpljenja
  • Izražanje trpljenja skozi naše miselne vzorce, besede in dejanja
  • Odražanje trpljenja v naših čustvih, počutju in odzivih
  • Praktične vaje za opazovanje in poglabljanje razumevanja trpljenja
  • Praktične vaje za premagovanje in odstranitev trpljenja