Svetovanje

Globoko v sebi si vsi želimo istega! A navkljub vsemu trudu, se zdi, kot da nas življenje nenehno peha na stranpot. Duševne stiske, zmedenost in iskanje odgovorov ter rešitev polnijo naš vsakdan in nas odtujujejo od samih sebe ter soljudi. Čas je, da se ustavimo, se zazremo v srčiko našega iskanja ter čuječe, iskreno in ponižno stopimo na mirnejšo pot, pot modrosti.

Pot Modrosti je vabilo vsakomur, ki želi stopiti na ali se poglobiti v pot samoodkrivanja, samospoznavanja in samopomoči. 

Temelji

Medtem ko za uspešno samopomoč so potrebni trije glavni temelji (samoopazovanje, samopoizvedovanje in kolektivna modrost), samoopazovanje je glavna aktivnost v procesu samospoznavanja in samopomoči in torej zahteva večjo pozornost.

  Že samo zavedanje pomena samoopazovanja in poznavanje osnovnih tehnik je lahko v veliko pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi težavami in globjem razumevanju naših občutij in reakcij. Obenem pa nam te tehnike zagotovijo potrebno osnovo in stabilnost za nadaljnje samostojno soočanje z življenjskimi izzivi.

   Področja in pristop k pogovorih in vodenju

   Ker pa je delo na sebi in s seboj lahko precejšen izziv, predvsem v začetnih korakih, je smotrno sprejeti zunanjo pomoč v obliki podpore, usmerjanja in svetovanja. Vodenje in svetovanje, ki ga nudi Mitja se posveča predvsem naslednjim trem področjem:

    Vzpostavitev notranje stabilnosti in pomirjenosti

    V sicer kolektivnem iskanju občutkov notranje pomirjenosti, stabilnosti in povezanosti, se vendarle razlikujemo v našem dojemanju teh občutkov in poizkusih da jih dosežemo. To iskanje pa je vse bolj zaznamovano s spoznanjem, kako nas nenehni vplivi, pričakovanja in pritiski peljejo po poti zmedenosti, strahov, stresa, osamljenosti in tesnobe. Pa vendar, globoko v sebi ohranjamo zavedanje o drugačni poti, ki nam je prav tako dostopna in predvsem bolj naravna. Navkljub navidezni težavnosti in zmuzljivosti te poti, pa je ta vendarle vsakomur in v vsakem trenutku dostopna. Kar nas ponese na to naravnejšo pot, pot zavednega opazovanja, mirnodušnosti in sočutnega sprejemanja, je trenutek, ko se ustavimo in ta trenutek naklonimo čuječi prisotnosti.

    Komunikacija in odnosi

    Kvaliteta naših odnosov z drugimi je neposredno povezana z našim intimnim odnosom do samega sebe ter dopuščanjem odprtosti in prostornosti samemu odnosu. Preko čuječega samoopazovanja in s tem globjega samospoznavanja, se postopoma znebimo balasta našega ega, ki sestoji iz pričakovanj, potreb, strahov, nezaupanja ter obsojanja. In vsakič, ko odvržemo nekaj tega balasta, ustvarimo več prostornosti, iskrenosti in topline s čimer nato na bolj odprt in predvsem bolj prisoten način vstopimo v komunikacijo in odnos s seboj ter z drugimi.

    Obenem pa nam ta pristop odstranjevanja balasta omogoči več notranje moči in jasnosti v poslovni in uradni komunikaciji.

    Odkrivanje in sledenje »notranjemu klicu«

    Naši cilji, načrti in delo nas lahko pustijo brezbrižne, prazne, razočarane in celo izmučene. Lahko pa, naš vsak trenutek delovanja napolnijo z iskro življenja, ponižnim zadovoljstvom, jasnimi odločitvami ter nalezljivo navdušenostjo. Razlika med prvim in drugim odrazom naše poti je v tem, kako iskreni smo do samega sebe in koliko smo pripravljeni zaupati v to kar nas kliče ter seveda temu pogumno slediti. Lahko smo na točki v življenju, ko “notranjega klica” niti ne zaznamo oziroma je ta dokaj nejasen, ali pa smo na točki, ko vemo “kam nas vleče” pa nikakor ne najdemo načina ali poguma, da se temu prepustimo. V obeh primerih je smotrno iskati odgovore in smernice v intimnejšem in iskrenejšem stiku s samim seboj.

    Skozi prakso se je pokazalo, da so kljub različnim željam po delu na specifičnih področjih, večinoma vsa tri področja zelo prepletena in kličejo po podobnem pristopu k iskanju odgovorov in rešitev. Kljub temu, pa se Mitjev pristop tekom osebnega vodenja, razlikuje glede na posameznikove potrebe in odprtost za delo.

    Najbolj pogosto uporabljene tehnike in orodja so:

    • Opazovanje, osebna povezava in empatično poslušanje
    • Vprašanja, katerih odgovori peljejo do globjega zavedanja
    • Učenje in vaja čuječnosti in objektivnega samoopazovanja (telesni občutki in čustva)
    • Vaja nereagirajočega in mirnodušnega uma
    • Odkrivanje in prepuščanje intuitivnemu delu uma
    • Delitev praktičnih izkušenj in znanj z namenom poglobitve razumevanja posameznikovih izkušanj
    • Jasne usmeritve za nadaljne samostojno delo, vajo in napredek

     Obliki osebnega vodenja

     • Enkratno, intenzivno vodenje
      Enkratno, intenzivno vodenje je namenjeno vaši trenutno najmočnejši stiski ali izzivu, in sicer s ciljem, da vas pripelje do boljšega razumevanja, odgovorov in praktičnih smernic za soočenje s to stisko ali izzivom.
     Zakaj enkratno vodenje?

     Ljudje se pogosto srečujemo z zelo konkretnimi izzivi in življenjskimi situacijami in večinoma takrat potrebujemo le drugačen pogled, praktično rešitev in jasno usmeritev.

     Zato, sicer pomembno dolgotrajnejše osebno delo, ki ga navadno ponujajo coachi, terapevti, in svetovalci, mnogokrat ni potrebno in lahko posameznika celo odvrne po iskanju pomoči.

     Pri delu s klienti je Mitja spoznal, da lahko z dovolj empatije, globoko povezavo s posameznikovo situacijo in pozornim opazovanjem, relativno hitro prepozna bistvene razloge, ki tičijo v ozadju posameznikove stiske. Na podlagi tega, lahko s posameznikom določita najprimernejše korake, ki so potrebni za uspešno soočanje s trenutnim izzivom.

     Cilji enkratnega, intenzivnega vodenja:

     • Jasnost in globje razumevanje stiske ali izziva
     • Sprememba pogleda na stisko ali izziv
     • Stabilnost in pogum pri soočanju s stisko ali izzivom
     • Jasna usmeritev in koraki za soočanje s stisko ali izzivom
     • Poglobljeno vodenje
      Poglobljeno vodenje je odprt proces, kjer se posameznih stisk, izzivov in vprašanj dotaknemo posamično s ciljem globjega razumevanja ter postopne uporabe na poti do lastnega notranjega vodstva.
     Zakaj poglobljeno vodenje?

     Za razliko od enkratnega, intenzivnega vodenja, vstopimo v to vodenje z mislijo na več srečanj in večjo globino razumevnaja in izkušanja. Število srečanj ni vnaprej določeno, ampak gre za odprt proces, v katerega in iz katerega lahko posameznik vstopa in izstopa glede na lastne potrebe in želje.

     Cilji poglobljenega vodenja

     • Razvoj čuječnejšega, objektivnejšega in mirnodušnejšega uma
     • Prepoznavanja in opustitev omejujočih prepričanja, pričakovanj in potreb
     • Jasnost o lastnem “notranjem klicu” in grajenju poguma za sledenje le-tega
     • Zavedanje, sprejemanje in odprava neželenih vedenjskih oblik in reakcij, kot so jeza, nepotrpežljivost, stres, tekmovalnost, pričakovanja, pomanjkanje fokusa, …
     • Prepoznavanje, sprejemanje in premagovanje stisk kot so tesnoba, nesigurnost, strah, krivda, dvom, osamljenost, zmedenost, …